Torr och varm mars

Mars blev en torrare månad än normlat med bara 19,8 mm nederbörd. Det är betydligt mindre än 10-års medelvärdet för mars, som är 33 mm. Antalet nedebördsdygn är däremot samma som 10-års medelvärdet på 11 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden kom i slutet av månaden med 11 mm den 27-28 mars. Snödjupet var som högst direkt i början av månaden med 60 cm som sen ökade till 61 cm den 8 mars. Snödjupet varierade under månaden mellan som lägst 44 cm den 26 mars och som mest 61 cm som mest 8-10 mars. Det innebär att vi hade mer snödjup i mars är medelvärdet för 10-årsperioden, som var som minst 30 cm och som mest 51 cm.

Temperaturmässigt blev mars varmare än 10-årsmedelvärdet, -1,8 respektive -2,8 grader. Som lägst hade vi -12 grader natten till den 4 mars. Det är också varmare än medelvärdet de senaste tio åren, som är -16 grader. Högsta temperaturen var 8,5 grader den 24 mars, vilket också är varmare än medelvärdet för högsta marstemperatur under de senaste tio åren som är 8,2 grader. Det innebär att mars har varit varmare än normalt, d v s både max och min temperature har varit högre än 10-års medelvärdena.

Sammanfattningsvis så har mars 2022 varit både torrare och varmare än normalt för senaste 10-års perioden.