Idag webinarium

Social innovation kan illusteras av de omvandlingar som sker i bl a Västerbotten just nu. I detta webinar ingick en panelsamtal med representanter från olika aktörer i Västerbotten och Norrbotten som diskuterade och reflekterade kring samhällsomvandlingen ure ett socialt prespektiv. Vilka är utmaningarna och vilka möjligheter finns? Hur kan social innovation bidra att skapa en bra livsmiljö?

Intressant och tänkvärt samtal.