Båtpyssel och andra förberedelser

Nu pågår förberedelser för att sjösätta en av båtarna. Redan finns bokningar för transporter kommande helger i maj.

Laddning av batterier, kontroll av och omdragning av jord till elsystemet, rep av durkar mm ligger i underhållsplanen på båten. Även motorn kan behöva lite översyn.

Vidare pågår även förberedelser och planering av att öppna ÅVG inom kort. Containrar som fyllts i vinter ska tömmas så att allt är tömt och redo för att öppna ÅVG den 19 maj.

Lite snöröjning kommer också att behöva göras inne på ÅVG, liksom lite övningskörning med lastning och lossning av containrar.