Skiftande aprilväder

I april 2022 fick vi något mindre nederbörd än normalt med 32,9 mm mot 38,2 som är 10-års medelvärdet för april. Antalet nedebördsdygn är också något färre med 9 dygn mot 10-års medelvärdet på 10 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden kom under ett oväder en vecka in i måndaden med 30 mm den 8-11 april.

Snödjupet var 50 cm i början av månaden och blev som högst direkt efter ovädret med 58 cm. Snödjupet minskade sen under månaden till som lägst 22 cm på Valborgsmässoafton. Från den 21 april klassificerades snötäcket som ”Marken är inte helt täckt, men mer än till hälften täkt”. Det innebär att vi hade mer snödjup i april är medelvärdet för 10-årsperioden, som var som minst 7 cm och som mest 36 cm.

Medeltemperaturen i april låg precis på 10-årsmedelvärdet på 3,2 grader. Däremot varierade temperaturen med är nprmalt med både högre maxtemeratur, 13,1 grader, och lägre mintemperatur, -12,4, än medelvärdet för maxtemperatur, 12,8 grader, och mintemperature, -8,5 grader, under de senaste tio. Det innebär att april har varit både varmare och kallare än normalt.

Sammanfattningsvis så har april 2022 gett något mindre nederbärd än normalt och vid färre vid tillfällen. Dessutom var det både varmare och kallare än normalt för senaste 10-års perioden, men samtidigt med en normal medeltemperatur. Aprilvärdet har således varit väldigt skiftande.