Idag arbete med installation av GPS-sändare

Swepos bad om hjälp att installera en extra GPS-sändare vid sändarmasten på Lillhälla. Swepos GPS-sändare används för att gaffla in exakta positioner med koordinater, t ex vid Lantmäteriförsättningar och andra positionsbetsämningar.

Sändaren utnyttjas även i forskningssyfte på olika sätt, bl a för att ta positioner för prover vid fältprovtagning. Jag har själv utnyttjat detta vid provtagning av havsvattenprover för att undersöka utbytet mellan hav och luft av naturliga bromföreningar, t ex bromanisoler som produceras av vissa alger i jämförelse med t ex bromerade flamskyddsmedel, som är antropogena föreningar.

Kontrollskåp med sändare
Sändarmasten vid SMHI:s väderstation på Lillhälla