Byte av dragögla på Slamvagnen

När den nya slamvagnen levererades i höstas så satt helt fler dragögla på vagnen, ett s k VBG-drag för lastbil (bild 1 – 2). Eftersom vi kommer att använda traktor med hitchkrok (bild 3) så är, godset i öglan på draget alldeles för bred och ryms inte i hitckkroken.

Jag demonterade draget förra veckan och transporterade det till Allmiljö i Vännäsby för att de skulle ta bort VBG-öglan och montera en hitchögla på infästningsbiten. Det visade sig dock att infästningsbiten var en hitchögla. Allmiljö behövde således bara plocka bort VGB-öglan. Sen kunde jag i tisdags hämta hitch-delen och sen igår montera tillbaka den på vagnen (bild 4 – 5).

Glädjande är det att det då och då går lättare att lösa problem är förväntat.

Bild 1. VBG-drag uppifrån
Bild 2. Infästning av dragöglan
Bild 3. Traktorns hitchkrok
Bild 4. Dragöglan för hitchkrok uppifrån
Bild 5. Dragöglan för hitchkrok från sidan, som visar infästningen.