Varm och blöt juli

Vi fick tre rejäla rotblötor med 21, 15 respektive 30 mm regn under juli 2022. Totalt kom 96 mm nederbörd under 14 nederbördsdygn. Det är avsevärt mer nederbörd är medelvärdet för de senaste 10 åren som är 49,4 mm. Antalet nedebördsdygn var också fler än 10-års medelvärdet på 11 dygn med nederbörd. Det var också flera åskoväder under första delen av juli.

Medeltemperaturen i juli var 19 grader och är högre än 10-årsmedelvärdet på 18,5 grader. Även maxtemperaturen på 31,6 grader den 2 juli och mintemperaturen på 6,6 grader natten till 31 juli, var högre än medelvärdena under de senaste tio åren, som är 29,9 repsektive 4,6 grader. Det innebär att juli i år varit varmare än normalt. Det är värmeböljan i början av månaden som bidrog till att dra upp medelvärdena.

Sammanfattningsvis så var juli 2022 således både blötare och varmare än normal.