Nytt stängsel vid väderstationen

SMHI:s meterologer misstänker att trästängslet runt väderstaionen skapat ett mikroklimat innanför som ger några grader högre temperatur än utanför under vissa väderförhållanden.

I helgen har därför det gamla trästängslet runt väderstationen bytts till ett glest nätstängsel av den typ som är standard vid andra väderstationer. Stängselstolparna har också stagats med ett antal nya tvärstöttor. Nu återstår att se om meterologerna hade rätt.

Det gamla trästängslet ligger itusågat på backen. Kvarvarande arbete är att forsla bort delarna av det gamla stängslet till ÅVG, som brännbart.

Gamla trästängslet
Nytt glest nätstängsel runt stationen
Ny nätgrind till stationen