Normal augusti

Även i augusti fick vi tre regnomgångar med 11, 13 och 13 mm regn. Där emellan var det dagar med lättare regn. Totalt fick vi 60 mm nederbörd under 14 nederbördsdygn. Det är väldigt nära medelvärdet för de senaste 10 åren som är 62,7 mm. Antalet nedebördsdygn var något fler än 10-års medelvärdet på 12 dygn med nederbörd. Det var också några åskknallar i mitten av månaden, men då kom ingen större nederbörd.

Även medeltemperaturen i augusti på 16,6 grader var mycket nära 10-årsmedelvärdet på 16,7 grader. Max-temperaturen var 26,8 grader den 21 augusti och min-temperaturen var 4,2 grader natten till 25 augusti. De var nära medelvärdena under de senaste tio åren, som är 27,4 repsektive 4,3 grader. Det innebär att augusti i år varit en normal månad.

Sammanfattningsvis så var således augusti 2022 både temperatur- och nederbördsmässigt en normal augustimånad i jämförelse med 10-års medelvärden.