Asbestutbildning

Idag blev det en halvdag med undervisning om asbest, PCB och Bly vid First Camp Ansia uppe i Lycksele.