Vädret i september

September var i huvudsak en torr månad, men under en vecka mitt månaden kom en regnperiod då i stort sett all månadens nederbörd föll. Det blev totalt 52,8 mm under 10 nedebördsdygn, varav 51 mm kom under mittveckan. Det är mindre nederbörd än medelvärdet för de senaste 10 åren som är 58,2 mm. Antalet nedebördsdygn var också färre än 10-års medelvärdet som är 13 dygn med nederbörd.

Medeltemperaturen i september var 9,5 grader, vilket ligger under 10-årsmedelvärdet på 10,0 grader. Max-temperaturen var 15,5 grader den 12 september och min-temperaturen var -2,2 grader natten till den 5 och 21 september. De var båda under medelvärdena för de senaste tio åren, som är 19,3 repsektive -0,4 grader. Det var alltså två frostnätter i september. Det innebär att september var en kallare månad än normalt.

Sammanfattningsvis så var således september 2022 kallare och torrare än en normalt i jämförelse med 10-års medelvärden.