Utredningsuppdrag

Damina har fått ett utredningsuppdrag avseende POP-föreningar. Det är ett större företag som vill ha hjälp med att identifiera om man har produkter i sin verksamhet som innehåller POP-föreningar. POP-föreningar är svårnedbrytbara organiska föroreningar. Om det visar sig att företaget har produkter med POP-föreningar vill de också ha råd för att fasa ut dessa produkter och substituera till andra POP-fria produkter. Utredningen ska vara klar innan årsskiftet. Ett datorbaserat uppdrag som kan göras på hemmaplan fast företaget är lokaliserat till Norrbotten.