Idag mätningar

Idag blev det mätningar av avgaser vid uppstart av skogsmaskiner.

Provtagning av läckage från avgasutsug vid uppstart av skogsmaskin