Arbete på väderstationen idag

I dag var det dags att tömma nederbördsmätaren och fylla på frostskyddsvätska vid väderstationen. Nederbördsmätaren väger nederbörden. Den röda hinken, som skymtar i överkant på första bilden, står i en ram som hänger i tre fästpunkter. Två är fasta kedjor medan den tredje är en tunn metalltråd med en frekvnsgivare, som sätter tråden i svängning. Frekvensen på svängningen ändras med belastningen på tråden. Ju tyngre vikt desto högre frekvens på svängningen. Det hörs som ett svagt vinande ljud, som ökar i tonläge allt eftersom vikten ökar när mer nederbörd kommer. Frekvensen är kalibrerad mot vikt. Med hinkens diameter och den beräknade vikten så kan nederbörden sen beräknas i millimeter fallen nederbörd.

Frostskyddsvätskan består av glykol, etanol och isopropanol. Syftet med frostskyddsvätska är att smälta den snö som faller på vintern så att nederbördsmätaren inte blir överfull med snö. Halva hinken (ca 5 L) fylls med denna lösning och en halv liter hydrualolja hälls ovanpå för att förhindra avdunstning. Det innebär således att hinken måste tömmas med jämna mellanrum. Med den nederbörd vi har här på Holmön så innebär det att den behöver tömmas 2 – 3 ggr/år. Frostskyddsvätska tillsätts bara på hösten.

Med huven avlyft kan hinken tömmas med hävertpump
Ny frostskyddsvätska påfylld i hinken med ett skikt hydualolja överst