Två av sex klara

Denna vecka har två av sex åtaganden slutförts.

Veckan i Gällivare blev både intressant och trevlig. Utbildning om hur man mäter exponering för aerosoler med direktvisande instrument. Vi besökte några riktigt utmanande miljöer, som krävde ordentlig skyddsutrustning. Syftet med att använda direktvisande instrument istället för normala mätningar är att undersöka när man kan vara i miljön utan andningskydd för underhållsarbete.

Efter Gällivare väntade ett styrelsemöte med Nordbiföreningen under helgen. Normalt har föreningen digitala styrelsemöten men en gång om året träffas vi tillsammans. Hittills har det varit på hotell Scandic i Sollentuna, som ligger granne med stationen. Vi träffas normalt från lunch på lördag till lunch på söndag med gemensamma måltider. Denna gång ingen skillnad. Damina AB har uppdraget att sköta Nordbiföreningens ekonomiadministration. Vid mötet avhandlades bl a projektredovisningar och kommande projektansökningar, samt ekonomi och planering för den kommande Nordbikonferensen i mars 2023.