Maritima mattraditioner i Kvarken

Två dagar med studieresa till Vasa inom projektet ”Maritima mattradtioner i Kvarken”. Jag var tidigare med och berättade om mitt fiske och bidrog med recept till den receptbok som projektet skapat. Syftet med denna studie resa var bl a att lära hur man på finska sidan börjat att i stor utsträckning ta till vara och förädla det vi kallar skärpfisk. De kallar det smart-fisk. Det rör sig om småströmming, skarpsill, nors, mört, brax, ruda, id, simpa och gädda.

På färjan över berättade Joakim om schemat för resan och vi disktuterade våra förväntningar på resan. På bilden nedan syns var vi förväntade oss. Blev det så??

R

Ja blev det så…?. Resten av denna notis får förmedla det. Framme i Finland blev det buss, och efter incheckning på hotellet blev det en timmes bussresa innan vi kom till Nänmänpä. Där var vårt första studiebesök vid företaget PolarFilé, som är ett fiskförädlingsföretag.

Ägaren berättade hur deras strategi varit att långsamt bygga upp företaget som är inrymt i en lokal som tidigare var en skola.
Här fick vi också vårt första smakprov av smart-fisk. Kallrökt gädda på mörkt knäckebröd med en romröra.

Företaget har över 150 leverantörer av olika sorters fisk, varav endast ca dussinet är heltidsfiskare. De tar emot det mesta av lokalt fångad fisk. Här är det givetvis fisk som lax, sik, öring, och abborre, men även odlad lax och torsk från Norge och skaldjur från västkusten. Därutöver tar de numer också emot smartfisk. Det mesta av den förädlade fisken går vidare till olika försäljningställen eller andra som vidareförädlar fisken. En mindre del säljs i deras egen butik, som är öppen två eftermiddagar i veckan.

Kyldisken i Polarfilés butik. Här finns en blandning av egenproducerat och varor från andra producenter.

Efter besöket väntade en gemensam middag på restaurang Hejm i Vasa. Hejm är en relativt ny restaurang som arbetar mycket med lokala råvaror och hög kvalitet.

Gemensam middag på restaurang Hejm

Nästa dag var det samling på Loftet för att få höra mer om Dynamos projekt om gårdsbutiker på en karta samt Marthaförbundet och smart-fisk mm av Anita Storm och Sandra Mellberg. De har fått till stånd att smartfisk används i skolmaten och på många restauranger i Österbotten.

Erik Sabel berättar om Dynaom-projektet
Anita Storm och Sandra Mellberg berättar om att smart fisk nu bl a serveras i Österbottens skolor.

Därefter kom Jonas från Österbottens Fiskeleader och berättade om hur leaderprogrammet fungerar i Finland för olika fiskeprojekt. Det kan vara t ex fiskemetoder, utrustning för speciellt fiske, projekt för fiskförädling. Marina från Österbottens fiskarförbund berättade sen om hur systemet för fiskelicenser fungerar i Finland samt lite statistik om fisket längs Österbottens kust.

Jonas Harald från FiskeLeader
Marina Nykvist från Österbottens fiskarförbund

Vistelsen i Vasa avslutades med ett studiebesök till företaget Fiskdisken, som säljer både egna förädlade fiskprodukter men även produkter från andra leverantörer, bl a några från Sverige. Hela finlandsbesöket sammanfattades sen under färjeresan tillbaka till Sverige.

Studiebesök vid Fiskdisken
Avslutande summering ombord på färjan tillbaka