Öforskning

Idag blev det ett besök på Nämdö, med avstigning vid Sand brygga, för att delta i ett nätverksmöte om forskning om och kring öar och öliv. SRF, tillsammans med Södertörns högskola, SLU och SIKO, ordnade under dagen (lördag) ett nätverksmöte mellan forskare och öbor för att diskutera olika tänkbara forskningsprojekt om livet på öar. Det var dryga 20-talet deltagare på plats och ytterligare ett 10-tal som var med digitalt i detta hybridmöte.

Jag presenterade Holmömodellen som rönte mycket intresse och många var imponerande av vårt arbete. I korta workshops, indelade i grupper, diskuerade vi olika frågeställningar som olika tänkbara forskningsomården, finansiering, återkommande möten mm.

Försida till presentation av Holmömodellen
Mötet hölls i Nämdö hembygdsgård
Rundvandring med guidning