Förra veckan undervisning i Sundsvall

Förra vecka var det upptakt på delkursen Kemiska faktorer i Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan Mitt. Damina AB är kursledade för denna delkurs. Kursen löper under två månader med en samling på plats under tre inledande dagar och resten sker digitalt på distans.

Det blev tre intensiva dagar med fokus på regelverken för kemiskat arbete, riskbedömning av kemiskt arbete och mätningar av kemisk exponering. Studenterna fick också tid att påbörja ett projektarbete i grupp som löper under hela kurstiden. Kursen avslutas i januari med redovisning av projektarbetet och en hemtenta.