Vädret i november

Årets november blev en väldigt torr månad. Vi fick endast 26,2 mm nederbörd under 8 nederbördsdygn, varav ca 6 mm kom som snö i mitten av månaden och gav ett snötäcke på 5 cm, som låg kvar månaden ut. Det är långt under medelvärdet för de senaste 10 åren som är 68,4 mm under 15 dygn. Medelvärdet under de senaste 10-åren för största snödjup i november är 15 cm, så även snödjupet var lägre än normalt.

Medeltemperaturen i november blev 0,6 grader, vilket något lägre än 10-årsmedelvärdet på 1,2 grader. Max-temperaturen var 10 grader i mitten av november och min-temperaturen var -9,9 grader en klar natt i mitten av november. De var däremot båda över medelvärdena för de senaste tio åren, som är 8,3 repsektive -11,7 grader. Det innebär att även november var en lite varmare månad än normalt, även om månadsmedelvärdet låg strax under 10-årsmedelvärdet.

November blev sammanfattningsvis något varmare och betydligt torrare än normalt i jämförelse med 10-års medelvärden.