Avslutar Uretanprojektet

Uretan

Har under hösten gjort en utredning om eventuell exponering för uretan, ett s k B-ämne, som bara får användas med tillstånd från Arbetsmiljöverket. Under några månader 2014-2015 användes uretan av misstag av en kund. När det upptäcktes stoppades användningen direkt. Kunden vill dock utreda om någon exponering för uretan kan ha uppstått under den perioden och hur sannolikt det är att den i så fall förekommit och i vilken utsträckning. Utredningen är nu klar och överlämnad till kunden. Sannolikheten att någon exponering förekommit är mycket låg.