Annat avslutat åtagande

Under hösten har jag för en kund utrett om de använder produkter som innehåller s k POP-föreningar (persistent organic pollutants). Utredningen visade att de inte har några produkter som innehåller POP-föreningar. Exempel på POP-föreningar är en del bromerade flamskyddsmedel, en hel del bekämpningsmedel mot insekter, PCB m fl. Rapport är nu lämnad till kunden.