Decembervädret

December blev en nederbördsrik månad med 93,8 mm nederbörd under 19 nederbördsdygn, varav det mesta kom som snö. Som mest var snötäcket 47 cm. I slutet av månaden kom en del regn och snön sjönk ihop till 40 cm på Nyårsafton. Nedebördsmängeden är långt över medelvärdet för de senaste 10 åren som är 69,2 mm fördelat på 20 dygn. Medelvärdet under de senaste 10-åren för största snödjup i december är 19 cm, så även snödjupet var större än normalt.

Medeltemperaturen i december blev -5,2 grader, vilket är betydligt lägre än 10-årsmedelvärdet på -2,0 grader. Max-temperaturen var 1,5 grader vilket uppmättes på Nyårsafton. Min-temperaturen var -17,5 grader natten till den 15 december. De var båda därmed under medelvärdena för de senaste tio åren, som är 4,5 respektive -14,5 grader. Det innebär att december var betydligt kallare än normalt.

Sammanfattningvis blev december både kallare och nederbördsrikare med mer snö än normalt i jämförelse med 10-års medelvärden.