Denna vecka redovisning av grupparbeten

Denna vecka är det redovisningar av grupparbeten på två olika kurser. På torsdag är det MHS-studenter vid Umeå Universitet som redovisar sina grupparbeten om miljögifter. De har fått grupparbeten att ta reda på mer om specifika ämnen eller ämnesgrupper, t ex Glyfosat, Bisfenol-A, Neonikotinoider. Vad är det för ämnen, vad används de till, vad är miljö- och hälsofaran, hur analyseras de?

Sen på fredag är det studenter på Yrkeshögskolan Mitts Arbetsmiljöingenjörsutbildning som redovisar sin grupparbeten inom delkursen Kemiska faktorer. I grupparbetena har studenterna i en första del satt sig i i en viss verksamhet och gjort en probleminventering och förslag till mätningar för att kartlägga problemen. I en andra del sammanställt resultatet av sina undersökningar och gett förslag till åtgärder för att komma till rätta med problemen.