Tentavecka

Denna vecka avslutas med att studenterna på Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan Mitt avslutar sin delkurs Kemiska faktorer med en hemtenta.