SAMS samverkansmöte

Igår, den 25 januari, deltog jag i ett samverkansmöte med SAMS (Sveriges Arbetsmiljöspecialister). Mötet inleddes efter lunch med ett studiebesök till Säkerhetsparken vid Arlanda. Säkerhetsparken är en anläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att diskutera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp. Vi rekommenderar även beställare och BAS-P att gå utbildningen då mycket kan undvikas redan i projektens tidiga skeden. Läs mer om Säkerhetsparken.

Vid besöket fick vi information om deras verksamhet och utbildningar. Vi fick också möjlighet att se olika säkerhetsdemonstrationer.

Rundvandring i anläggningen
Demonstrationsstation för arbete på hög höjd med visning av säkrade verktyg
Station för buller med en flygplanskropp och hur buller kan upplevas i ett flygplan
Senaste nytt inom andningsskydd, som kan bäras med vanlig hjälm. Fläkt, filter och batteripack sitter i nacken och ansningsmunstycket är transparent för att inte skymma sikten.