Vädret i januari

Året inleddes med en nederbördsrik månad med 102,5 mm nederbörd under 19 nederbördsdygn, varav det mesta kom som snö i början av månaden. Sen blev det mildare och mycket kom också som regn och snöblandat regn. Som mest var snötäcket 75 cm. I mitten av månaden kom en hel del regn. Snön sjönk då ihop till som lägst 54 cm under månaden, innan det kom mer snö och snötäcket ökade igen till 68 cm. I slutet av månaden, efter lite mer regn, var snödjupet 60 cm. Nederbördsmängden är långt över medelvärdet för de senaste 10 åren, som är 61,5 mm fördelat på 18 dygn. Medelvärden under de senaste 10-åren för största och minsta snödjup i januari är 49 cm respektive 22 cm, så även snödjupet har varit större än normalt.

Medeltemperaturen under årets första månad blev -3,7 grader, vilket är något varmare än 10-årsmedelvärdet på -4,8 grader. Max-temperaturen var 2,7 grader vilket uppmättes den 26 januari. Min-temperaturen var -10,6 grader natten till den 23 januari. Min-temperaturen var därmed betydligt över medelvärdet för de senaste tio åren, som är -17,2 grader. Däremot var max-temp något under medelvärdet för de senaste 10 åren, som är 3,3 gradet.

Sammanfattningvis blev januari 2023 klart varmare och nederbördsrikare med mer snö än normalt i jämförelse med 10-års medelvärden.