Utbildning om cytostatika

Damina har fått ett utbildningsuppdrag att ta fram en webbaserad, företagsanpassad kurs om risker i arbetsmiljön med hantering av cytostatika och produkter och prover som kan innehålla cytostatika. Kursen ska baseras på bl a AVs föreskift om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Kursen kommer att ges under våren.

Framtagande av kursmaterial och inspelning av webkurs kommer att ske under februari och mars. Därefter kan kursen öppnas för deltagare.