Landsbygdsrådet

HUF har utsett mig som representant för Holmön till kommunens Landsbygdsråd. Årets första möte hölls på Forslunda gymnasiet på Alla Hjärtans Dag den 14 februari.

Mötet inleddes med att Mikael Berglund hälsade alla välkomna och att Forslunda gymnasiet rektor presenterade skolan och deras olika utbildningar, som inte bara är Naturbruksprogrammet. Där finns också Smådjur och djurvård, Trav och ridning, Mark och anläggningsprogram och Yrkeshögskola för bl a Trädgårdsmästare och Ridlärare.

Punkter på dagordningen var

  • Planeringsläge för- och grundskolor på Umeå landsbygd
  • Verksamhetsplan 2023
  • Leader
  • Behovsanalys Holmötrafiken
  • Kompetensbank LBR
  • Mötestider 2023
  • Övrigt