Februarivädret

Under februari kom 40,3 mm nederbörd, varav det mesta som snö. Nederbörden kom under 10 dygn. Den mesta nederbörden (35 mm) kom under några dygn i mitten av månaden, varför februari har upplevts som en månad med fint väder med mycket sol. Månaden inleddes med ett snödjup på 60 cm som sjönk ihop något till 55 cm innan snökanonen kom och ökade på snödjupet till 82 cm. Sista dagarna i månaden blev det milt och snön sjönk ihop till 75 cm. Trots snökanonen är månadens nederbördsmängd under medelvärdet för de senaste 10 åren, som är 51,9 mm fördelat på 16 dygn. Medelvärden för största och minsta snödjup i februari under de senaste 10-åren är 54 cm respektive 29 cm, så även snödjupet har varit större än normalt, men det beror mer på snö som kommit i december och januari.

Februaris medeltemperatur blev -4 grader, vilket är varmare än 10-årsmedelvärdet på -5,2 grader. Max-temperaturen var 6 grader, vilket uppmättes den 28 februari. Min-temperaturen var -18,2 grader natten till den 5 februari. Min-temperaturen var därmed nära medelvärdet för de senaste tio åren, som är -18,0 grader. Däremot var max-temp över medelvärdet för de senaste 10 åren, som är 4,4 grader.

Sammanfattningvis blev februari temperaturmässigt ganska normal med något högre maxtemperatur och nederbördsfattigare men med mer snö än normalt i jämförelse med 10-års medelvärden.