Nordbikonferens

I helgen har jag varit på Nordbikonferensen. Nordbiföreningen ordnar en konferens för föreningens medlemmar vart annat år. Under flera år har den varit på Hotell Mittlandia i Ånge. Förra året var vi tvungna att skjuta upp den på grund av pandemin, så nu är det tre år sedan sist.

Detta år var programmet ganska fokuserat på forskning. Förutom lägesrapporter från runt om i landet, redovisades ett antal intressanta forskningsprojekt, bl a Interregprojektet Bistånd, Skillnad i födosök mellan olika underarter av bin, Pollenjakten, Är det konkurrens mellan vilda pollinerare och odlade honungsbin?

Läs rapport från konferensen