Vädret i mars

I mars kom 52,1 mm nederbörd under 11 dygn, varav allt som snö. Dygnen 22-23 mars kom en snökanon med hård nordlig kuling som gav 16 mm nedebörd men det kraftiga snödrevet lade av snö som packades extremt hårt. Månaden inleddes med ett snödjup på 74 cm som sakta öakde till 78 cm innan snökanonen kom och ökade på snödjupet till 94 cm. Sista dagarna i månaden sjönk snön ihop till 92 cm. Månadens nederbördsmängd är betydligt över medelvärdet för de senaste 10 åren, som är 34,7 mm fördelat på 11 dygn. Medelvärden för största och minsta snödjup i mars under de senaste 10-åren är 55 cm respektive 34 cm, så även snödjupet har varit större än normalt, men det beror mer på snö som kommit i december och februari.

Just nu har vi rekord i snödjup och total snömängd sedan mätningarna började på Holmön 2003. Största snödjup hittills denna vinter är 94 cm och totalt nov-mars har det kommit 295 mm nederbörd, varav ca 280 mm kom som snö. Det motsvarar ca 2,8 m snö. Det är dock sannolikt inte rekord alla tider här på Holmön, då det varit snörika vintrar både på 1960-talet och 1980-talet, men då gjordes inga mätningar här på ön.

Medeltemperaturen i mars blev -6,3 grader, vilket är kallare än 10-årsmedelvärdet på -3,1 grader. Max-temperaturen var 6,8 grader, vilket uppmättes den 2 mars. Min-temperaturen var -20,7 grader natten till den 9 mars. Min-temperaturen var därmed under medelvärdet för de senaste tio åren, som är -16,8 grader. Även max-temp var under medelvärdet för de senaste 10 åren, som är 8,1 grader.

Mars blev sammanfattningvis både kallare och nederbördsrikare och med mer snö än normalt i jämförelse med 10-års medelvärden.