Förberedelser för kommande mätningar

Inom kort blir det resa upp till Norrbotten för mätningar av isocyanater. Det är för att kontroller om det bildas luftburna isocyanater i halter nära gränsvärdet på grund av temisk nedbrytning vid svetsning på fordon lackerade med polyuretanlack. Mätningen ska ge underlag för riskbedömning och behov av evenuella åtgärder för att skydda mot skadlig exponering vid dessa återkommande arbetsmoment.