Uppstart av examensarbeten

Idag var det uppstart av examensarbeten för Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan-Mitt. Studenterna ska göra ett sex veckor långt examensarbete med arbetsmiljöinriktning. Studenterna väljer själva sitt projekt och skriver en synopsis för att beskriva sitt projket. När synopsis fått OK och en ämneshandledare utsetts kan studenterna påbörja projektet.

Utbildningsledaren vid YH-mitt utser ämneshandledare. Jag är ansvarig för uppstart med att ge OK synopsis och möte med student och handledare sen också att leda examinationen med redovisning av arbetet samt opponering och därefter godkänna rapporten.

Studenterna har gjort spännande val av ämnen för sina examensarbeten. Här är några axplock: ”En kvalitativ intervjustudie av hur den mänskliga faktorn kan påverka funktionen av ett utrymningslarm”, ”Undersökning av hot- och våld inom skolrestauranger”, ”Systematiskt arbetsmiljöarbete vid kemiska faktorer”, ”Undersökning av deltagarfrekvens på erbjudna medicinska kontroller till följd av nattarbete”, ”Belastningsergonomi i aluminiumfabrik”.