Studieresa till Samsö

Deltar i en studieresa till Samsö med SRF för att studera hållbar infrastruktur för miljö och energi på öar. Samsö Energiakademi (EA) är värd under vår vistelse på Samsö. EA har presenterat sin verksamhet och de projekt de drivit och driver. De har bl a sett till att många Samsöbor kunnat byta från olja-/koleldning till fjärrvärme i sina bostäder som mer än halverat utsläpp av svavel- och koldioxid. Inom något år kommer att färjor på tre rutter till ön att drivas med förnybara bränslen som biogas eller el.

Vi har besökt ett jordbruk som även producerar el både med solceller och vindkraft. Ungefär 40 % av omsättningen kommer från elproduktion. Jordbruket har Angus-kor och odlar, förutom vall och kraftfoder, även raps och lins. Vi fick besöka vindkraftverket som vid besöket producerade ca 800 kW vid en vind på 10-12 m/s. Den totala produktionen från kraftverket var ca 280 MW/år. Elproduktionen var i första hand för egen elförsörjning. Överskottet försökte man styra så det kunde säljas då elpriset var högt.

Läs mer om vårt besök

Läs mer om EA

Köpmansgården där vi bor
Solpaneler på ladugårdstaket
Vindsnurra 35 m hög