April torr och kall

April blev en torr månad. I slutet av månaden kom 30 mm nederbörd under ett oväder med hård vind och snödrev under två dygn, varav ca 10 mm kom som snö och gav ca 10 cm på marken. Månaden inleddes med ett snödjup på 90 cm som successivt sjönk ihop under månaden till 42 cm på Valbogsmässoafton. Månadens nederbördsmängd är under medelvärdet för de senaste 10 åren, som är 37,4 mm fördelat på 10 dygn. Medelvärden för största och minsta snödjup i april under de senaste 10-åren är 41 cm respektive 9,8 cm. Snödjupet har varit större än normalt, men det beror mer på snö som kommit tidigare under vintern.

Aprils medeltemperaturs blev 2,6 grader, vilket är kallare än 10-årsmedelvärdet på -3,1 grader. Max-temperaturen var 14,3 grader, vilket uppmättes den 21 april. Min-temperaturen var -16 grader natten till den 3 april. Min-temperaturen var därmed under medelvärdet för de senaste tio åren, som är -9,2 grader. Max-temp var däremot över medelvärdet för de senaste 10 åren, som är 13 grader.

Sammanfattningvis var april både kallare och torrare och med mer snö än normalt i jämförelse med 10-års medelvärden.