Studieresa till Granö

I tisdags var det en studieresa till Granö med besök till Lanthandeln, Granö Beckasin och Granö Bagaren. Vi fick också en presentation av begreppet Granö Beckasin, som inte bara är övernattningsanläggningen utan ett koncept för att skapa hållbar lokal affärsverksamhet som bygger mycket på samarbete.

Granö Lanthandel kolonialhyllor och kylar för fukt och grönt
Frysdisk och mejerikylar i bakgrunden
Ostdisk
Fågelnäste vid Granö Beckasin
Utsikt från fågelnäste
Fågelnäste lånt upp i träden
Restaurangbyggnaden och utsikt över älven nedströms
Granö bageri med självbetjäningskassa
Kaféutbud