Möte med Landsbygdsutvecklingsrådet

Under onsdagen deltog jag i Landsbygdsutvecklingsrådets möte vid Bullmarks skola. Jag sitter med som representant för HUF. Landsbygdsutvecklingsrådet är ett rådgivande organ till Umeå Kommun i frågor som rör landsbygdsutveckling. I rådet finns deltagare från landsbygdens näringsliv och ideella organsiationer, samt politiker och tjänstemän vid Kommunen. Rådet har möte 4 ggr/år.

Läs mer om rådet.