Mätningar i Norrbotten

Gaskärning

Har gjort mätningar av bl a isocyanater, svetsrök, kvarts och asbets vid två olika gruvanläggningar i Norrbotten och kört 80 mil bil på tre dagar. Det var en provtagning på tisdag fm av isocyanater och svetsrök vid ett anrikningsverk under svetsning i målad plåt. Sen 20 mil bil till en omlastningsanläggning för mätning av svetsrök id reparationssvetsning av malmvagnar och damm, kvarts och asbest i ett malmlager.