Möte i Tallin om havsbaserad vindkraft

Damina har varit SRF:s representant i EU-projektet BALOWIL, som handlar om havsbaserad vindkraft [Offshore Wind Park (OWP)]. Projektet hade sin andra workshop i Tallin under tisdagen. Det var ett 25-tal deltagare från Baltstaterna, Polen och Sverige, varav två från Sverige.

Grupparbete

Projektet finansieras bl a av EU och Svenska Institutet och leds av fem forskande och utvecklande organisationer. De är AirClim [Luftförorenings- och klimatsekretariatet, som är en ideell förening som drivs av fyra svenska organisationer: Fältbiologerna, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF)], som äger projektet, och Green Liberty (Latvia), Polish Wind Energy Association (Poland), The Environmental Centre for Administration and Technology (Lithuania), The Institute of Baltic Studies (Estonia).

Syftet med projektet är att undersöka innovativa sätt att engagera OWP-aktörer att arbeta tillsammans med lokala aktörer för hållbar etablering av havsbaserad vindkraft i Östersjön. Det är främst länderna kring östra Östersjön som är mest aktiva.

Läs mer i min rapport på SRF:s webplats