SAMS Årsmöte

Liv Nilsson Mynak berättar om deras nya material för skolan.
Bolagsverket berättade om hu de börjar använda AI för att sortera dokument.

Närvarande deltagare i årsmötet fokuserade på frågan om Ett Sams.

I går deltog jag i SAMS Riksårsmöte. Årsmötet inleddes med en minikonferens där MYNAK presenterade ett utbildningsmaterial om arbetsmiljö för högstadiet och gymnasiet. Därefter presenterade Bolagsverket hur man använder AI för dokumentsortering.

Viktigaste frågan vid årsmötet var en omröstning om att slå ihop alla SAMS-regionföreningar till en förening ”Ett SAMS”. Årsmötet röstade för detta med 3/4-dels majoritet. Arbetet med att avveckla regionföreningarna och föra ihop allt till en och samma föreningen påbörjas och beräknas vara klart till årsskiftet.