Examination

Denna vecka examinerar jag av blivande arbetsmiljöingenjörer vid Yrkeshögskolan Mitt i Sundsvall. Det är 22 rapporter som ska presenteras av studenterna och opponeras på av de andra studenterna.

Efter att ha läst in sig på rapporterna, om totalt ca 600 sidor, under en handfull dagar var det dags att ge sig av till Sundsvall i måndags.

Resten av veckan med början igår och avslut med gemensam lunch på fredag kommer alla rapporter att presenteras och granskas av opponenterna. Målsättningen är att varje redovisning ska ta ca 1 tim, med ca 30 min presentation, 20 min till opponenten och sen ytterligare 10 min för gemensam diskussion med hela gruppen av arbetet. Med 6 – 7 arbeten per dag tis – tor och sen några få till fre fm bör allt hinnas med utan allt för mycket stress.