Maj torr och något varmare än normalt

Maj blev betydligt torrare än normalt med endast tre nederbördsdygn och totalt 19,8 mm. Det är ungefär hälften mot medelvärdet för senaste 11 åren som är 41,7 mm. Månaden inleddes med ett snödjup på 40 cm som snabbt sjönk ihop. Den 11 maj var mer än hälften av marken snöfri och snödjupsmätningen kunde avslutas för säsongen. Medelvärden för största och minsta snödjup i maj under de senaste 11-åren är 10 cm respektive 0 cm. Snödjupet var således större än normalt i början av månaden, men det beror på all snö som kommit tidigare under vintern.

Medeltemperaturen i maj blev 9,9 grader, vilket är något varmare än 11-årsmedelvärdet på 8,8 grader. Max-temperaturen var 21 grader, vilket uppmättes den 22 maj. Min-temperaturen var -6,8 grader natten till den 6 maj. Min-temperaturen var därmed under medelvärdet för de senaste elva åren, som är -3,7 grader. Max-temp var däremot nära medelvärdet för de senaste 11 åren, som är 21,3 grader.

Maj var således torrare och något varmare i jämförelse med 11-års medelvärden.