Vädret i juli

I juli kom 54 mm nederbörd under 14 nederbördsdygn. Det är något mer är medelvärdet för juli under de senaste 11 åren, som är 49.9 mm. Den mesta nederbörden drygt 24 mm kom under den 4-7 juli.

Julis medeltemperatur var 18,5 grader, vilket är samma som 11-årsmedelvärdet. Max-temperaturen var 29,8 grader, vilket uppmättes den 12 juli. Min-temperaturen var 6,3 grader natten till den 9 juli. Min-temperaturen var därmed över medelvärdet för de senaste elva åren, som är 4,7 grader. Max-temp var nästan samma som medelvärdet för de senaste 11 åren, som är 29,9 grader. Det innebär att julitemperaturen varit ganska normal.

Juni blev således något blötare med normal temperatur i jämförelse med 11-års medelvärden.