Prästkörning

Återkommande uppdrag är att transportera kyrkans folk till fastlandet efter förrättat värv på Holmön.