Augusti blöt och sval

Det kom 104,1 mm nederbörd under 18 nederbördsdygn i augusti. Det är betydligt mer är augustimedelvärdet under de senaste 11 åren, som är 66.5 mm. Den mesta nederbörden drygt 43 mm kom under månadens sista dagar.

Medeltemperaturen i augusti var 17,5 grader, vilket är något över 11-årsmedelvärdet på 16,8 grader. Max-temperaturen var 26,1 grader, vilket uppmättes den 6 augusti. Min-temperaturen var 5,1 grader natten till den 20 augusti. Min-temperaturen var därmed över medelvärdet för de senaste elva åren, som är 4,4 grader. Max-temp var också under medelvärdet för de senaste 11 åren, som är 27,2 grader. Det innebär att julitemperaturen varit svalare än normal.

Sammanfattningsvis var således augusti svalare och betydligt blötare i jämförelse med 11-års medelvärden.