Mätningar i Göteborg

Så är det dags för mer mätningar i början av veckan. Denna gång besökte jag Göteborg. Även denna gång var det arbetsstart i svinottan. Denna gång började vi mäta kl 4.30. Jag ägnade måndagskvällen åt att förbereda alla mätningar. Vid normal lunchtid var mätningarna över

Mätplats vid asfaltverket.
Personburen mätning vid asfaltläggning.