Slamtömning

Avloppet med stopp fick akut slamtömmas under onsdag eftermiddag. Nya slamvagnen kom i bruk för första gången. Fick börja med lite fix med kraftaxel och dimension på sugslangar innan vi kunde komma igång och börja tömma avloppsbrunnen. Efter att ha sugit upp ca 4 kbm frilades inloppet där stoppet satt. Med en kratta kunde pluggen rivas ut. Vattnet flödade in i brunnen och minst 3 kbm vatten tömdes från ledningssystemet.