Så blev september

Nederbörden i september blev 73.6 mm under 15 nederbördsdygn. Det är betydligt mer är medelvärdet för september under de senaste 11 åren, som är 59,6 mm. Den mesta nederbörden ca 45 mm kom i början och mitten av månaden.

Septembers medeltemperatur blev 12,2 grader, vilket är något över 11-årsmedelvärdet på 10,2 grader. Den 14 september uppmättes månadens max-temperatur, som blev 20,3 grader och är högre än månadsmedelvärdet för de senaste 11 åren på 19,4 grader. Min-temperaturen var -1 grad, som uppmättes natten till den 18 september. Det blev dock ingen frost på marken den natten. Min-temperaturen var därmed under medelvärdet för de senaste elva åren, som är -0,4 grader. Det innebär att temperaturen under spetember varit varmare än normal även om det blev en natt med minusgrad.

September var således något varmare och blötare än normalt.