Näst sista ÅVG

Nästa tillfälle det är öppet på ÅVG är nu på lördag kl 10-13. Det är näst sista öppethållande för säsongen.