Forskarkonferens på Holmön

Deltar i konferensen Mapping Key Challenges to Sustainability on Islands. Det är Scientific Network for Island Reasearch (SNIR) första nätverkskonferens om hållbarhet på öar. Konferensen hålls på Prästgården, Holmön, 12 – 13 oktober. Jag deltar såväl som ö-företagare och representant för HUF och SRF.